MojaSpracovska

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

sprava@mojaspravcovska.sk

+421 903 691 303 – konateľ spoločnosti

+ 421 905 868 636 – technik

Adresa spoločnosti: Damborského 6, 841 01 Bratislava

Rokovacia kancelária: Karadičova 2, 811 09 Bratislava – objekt (NPC)