Mário Böhm, 45 rokov

Vzdelanie:
Mám vyštudovanú strednú strojnícku školu v Bratislave – veľakrát som využil získané vedomosti pri riešení aktuálnych problémov v správe bytových domov a objektov

Bydlisko:
Dlhodobo žijem a bývam v bratislavskej mestskej časti Dúbravke

Som za transparentnosť a zodpovednosť v každom mojom kroku. Rád prevyšujem očakávania mojich klientov.

Odborné skúsenosti a prax

  • Dlhodobo spravujem bytové domy v Bratislavskom kraji
  • Mám bohaté skúsenosti v logistike potravinárskej firmy
  • 5 rokov som pracoval v odbore poisťovníctva – výhoda pri vybavovaní poistných udalostí súvisiacich s výkonom správy objektov

Verím, že si dokážem získať Vašu dôveru a zveríte mi starostlivosť o Vaše bytové domy.