Naša spoločnosť je hrdým partnerom a členom ZDRUŽENIA PRE LEPŠIU SPRÁVU BYTOVÝCH DOMOV, ktorá sa podieľa na tvorbe a zakomponovaní zákonov pre bytové domy a spoločenstvá v Slovenskej republike
Rád by som upozornil na niekoľko benefitov pre našich klientov:

 • transparentnosť vo finančných tokoch bytového domu,
 • výber vlastníkov platenia na jeden účet alebo rozdelenia platieb na prevádzkový účet a účet fondu opráv a údržby,
 • faktúry sú uhrádzané po schválení zástupcami vlastníkov
 • spoločnosť Vám ponúka vlastné nastavenie zmluvných vzťahov, ktoré ale musia spĺňať legislatívu Slovenskej republiky,
 • ponúkame zástupcom vlastníkov možnosť pasívneho prístupu na finančný účet bytového domu (pre dokonalú kontrolu nad financiami),
 • individuálny prístup ku každému klientovi,
 • týždenná kontrola spravovaných objektov,
 • sprístupnenie internetového modulu pre majiteľov bytových a nebytových priestorov pre neustálu kontrolu nad využívaním financií v dome (možnosť k nahliadnutiu na www.easydom.sk – demo verzia),
 • každý vlastník má vlastné prihlasovacie údaje. V programe sa nachádza množstvo užitočných informácii ohľadne správy domu, fungovania domu a taktiež tu nájdete:
  • Nástenku domu
  • Fórum – témy domu
  • Elektronické hlasovanie
  • Kontakty na správcovskú spoločnosť
  • Dokumenty pri správe domu + mesačné porovnanie bankového účtu a účtovníctva dom
  • Zostavy bytu – predpis, platby, hospodárenie s fondom opráv

Zabezpečenie všetkých povinností bytového domu podľa vyhlášky (revízie, kontroly a výmeny).
Pre bytové domy máme vypracovaný vzorový domový poriadok podľa najnovšej legislatívy (možnosť nahliadnutia pri osobnom stretnutí).
Možnosť zabezpečiť havarijnú službu, poistenie bytového domu, upratovania spoločných priestorov podľa požiadaviek vlastníkov (za výhodných finančných podmienok) alebo ponechanie výberu dodávateľov podľa rozhodnutia vlastníkov.
Naša spoločnosť má skúsenosti s vybavovaním ŠFRB, komerčne úvery, grantov, likvidácii spoločenstiev atď.
Verím, že vás naša ponuka zaujala a môžeme vám byť nápomocní pri spravovaní vášho bytového domu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Prajem krásny zvyšok dňa.
S pozdravom, Mário Böhm – konateľ správcovskej spoločnosti