Ekonomické zastúpenie

Financconsulting s. r. o.
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Straková, Ing. Miriam Hrbánov
Rozvodná 11
831 01 Bratislava

Právne zastúpenie

Tím právnikov ZLSBD: JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová
Tím právnikov AK Valachovič & partners s.r.o.: JUDr. Marek Valachovič, PhD.
Právnička: JUDr. Ivana Sláviková

Technické zabezpečenie

Technik: Mário Böhm ml.

Poruchové služby – spolupráca

1. RETAN, s. r. o.
Andrej Náter
Na Vrátkach 2/B
841 01 Bratislava

2. Mido, s. r. o. 
Miloš Dobda Studená 5
821 04  Bratislava

Elektrotechnik bytových domov + kontrola a udržiavanie bleskozvodov

AC BLESK, s. r. o.
p. Ivan Baláž,
p. Róbert Wachs,
p. Filip Supol, p. Adam Dobrovič

Požiarny technici

K- fire s. r. o,

Datrix s. r. o.

Záhradnícke služby

p. Peter Michač,
p. Juraj Babulic,
Moja správcovská s. r. o

Upratovacie služby

Moja správcovská s. r. o.

Plynotechnik

REVITEK, s. r. o.
– p. Ľubomír Krcheň,
– p. Peter Haško, 

Deratizačná služba

Slovenská deratizačná služba,
p. Radoslav Juráček

Solárne a vykurovacie systémy

p.  Martin Kuzmiak,
p. Juraj Rummel

Výťahy:

  • ARES,
  • Schindler,
  • Otis,  
  • KONE,
  • Treva,
  • Dolinský.

Bližšie informácie, prípade kontakty na jednotlivé firmy a osoby po dohode s konateľom Moja správcovská, s. r. o. (Mário Böhm), z dôvodu GDPR (ochrana osobných údajov).