Prihlásenie do portálov:

Služby

Naša ponuka spravovaných objektov je rôznorodá. Okrem Bratislavy máme v správe objekty v oblastiach, ako sú Sekule, Malacky, Kvetoslavov či Stupava. Za naše pôsobenie sme spoznali množstvo spokojných zákazníkov, medzi ktorých môžete patriť aj vy. Nechajte komplexnú správu vašej nehnuteľnosti na nás. Vybavíme za vás všetky potrebné náležitosti, a to od technickej a ekonomickej správy objektu až po právne služby. Pri našej práci dodržiavame všetky miestne, regionálne a štátne právne predpisy týkajúce sa nájmu a správy nehnuteľnosti.

Správa bytových priestorov je len jednou zo služieb, ktoré ponúkame. Venujeme sa aj správe nebytových priestorov, podnikateľských objektov, záhradkárskych osád, kotolní či garáží a spolupracujeme aj na správe developerských projektov. Vyberte si jednu z nich a zistíte o nej viac.

Správa bytových priestorov

Správa nebytových priestorov

Správa podnikateľkských objektov

Správa
garáží

Správa záhradkárskych osád

Pri správe našich objektov zabezpečujeme:

Právne služby

Ekonomickú správu objektu

Technickú správu objektu

Správa bytových priestorov / objektov

Správa bytových priestorov zahŕňa rôzne aspekty riadenia a udržiavania priestorov v rámci nehnuteľnosti. Ide o komplexný proces, ktorý zabezpečuje plynulý chod a udržiavanie bytových priestorov pre nájomcov a vlastníkov nehnuteľností. Medzi naše služby spadá aj správa spoločných priestorov v budove, ako sú vchodové haly, schodiská, práčovne a ďalšie.

Medzi základné služby, ktoré zahŕňajú správu bytových priestorov a objektov patria:

Správa nebytových priestorov / objektov

Správa nebytových priestorov a objektov zahŕňa rôzne činnosti a zodpovednosti súvisiace s riadením a údržbou komerčných, priemyselných a iných nebytových nehnuteľností. Môže ísť o kancelárie, obchodné priestory, spoločné miestnosti, parkovacie miesta a ďalšie. Správa nebytových priestorov je zameraná na zabezpečenie efektívneho fungovania týchto priestorov a na maximalizáciu ich hodnoty pre majiteľov a používateľov.

Medzi primárne služby správy nebytových priestorov a objektov patrí:

Správa podnikateľských objektov

Správa podnikateľských priestorov zahŕňa rôzne aspekty riadenia a údržby miest, kde vaša firma alebo podnik pôsobí. Tieto aspekty môžu zahŕňať fyzickú infraštruktúru, bezpečnosť, efektívnosť a celkový komfort priestorov.

Do správy podnikateľských objektov patria nasledovné služby:

Správa garáží

Správa garáží zahŕňa rôzne aspekty riadenia a prevádzky parkovacích priestorov, kde ľudia môžu parkovať svoje vozidlá. Tieto aspekty sa môžu líšiť v závislosti od typu garáže, jej veľkosti a účelu. Pokiaľ potrebujete správu svojej súkromnej alebo verejnej garáže či garáže k obchodnému a obytnému priestoru, neváhajte nás kontaktovať.

Do základnej správy garážových priestorov patria naše služby:

Správa záhradkárskych osád

Správa záhradkárskych osád zahŕňa rôzne aspekty riadenia a prevádzky komunitných záhradkárskych parciel, bez ohľadu na ich veľkosť. Ide o jednu z najnovších služieb, ktorú v rámci správy vykonávame. Napriek tomu máme už množstvo spokojných zákazníkov, medzi ktorých sa môžete pridať aj vy.

V rámci správy záhradkárskych osád vykonávame: